Werken met voedingsmiddelen brengt allerlei verantwoordelijkheden met zich mee. In onze maalderij staan kwaliteit en productveiligheid zeer hoog in het vaandel. Wij werkt continu aan het waarborgen van kwaliteit en het leveren van een schoon eindproduct.

  • Grondstoffen

    Kwalitatief hoogwaardig meel begint bij de selectie van de juiste grondstoffen. De kwaliteitsnorm voor onze graaninkoop ligt zeer hoog, en hebben afspraken gemaakt met onze leveranciers voor constante topkwaliteit. Omdat kwaliteit cruciaal is voor uw tevredenheid, en daarmee de continuïteit van onze maalderij, monitoren wij iedere nieuwe levering graan door het te laten analyseren in een onafhankelijk laboratorium. Leveringen die niet voldoen onze kwaliteitsnormen gaan direct retour.

    In onze meelmixen maken wij uitsluitend gebruik van hoogwaardige clean-label broodverbeteraars en de lekkerste zaden- en pittenmelanges. Onze grondstoffenleverancier heeft decennialange ervaring in de bakkerijsector, en ondersteunt ons in de productontwikkeling bij het opstellen van recepturen en uitvoeren van bakproeven.

  • De vinger aan de pols

    Maalderij In Stormen Sterk investeert in een schoon eindproduct. Niet alleen door te kiezen voor RVS apparatuur die goed schoon te houden is, maar ook door te investeren in bijvoorbeeld een centrale stofzuiginstallatie en controle-magneten in ons productieproces. Wij werken met een Track & Trace systeem, zodat we van iedere kilo meel exact weten van welke partij graan die afkomstig is, wanneer en hoe die is geproduceerd, en aan welke bakker die uiteindelijk geleverd is. Uiteraard werken wij volgens de wettelijk goedgekeurde ‘Hygiënecode voor korenmolens en ambachtelijke maalderijen’, en proberen waar mogelijk daaraan voorbij te streven.